NOWOŚĆ – Dameware 12.0


Z radością powiadamiamy, że program Dameware 12.0 jest już publicznie dostępny. W tym wydaniu producent skupił się na uzupełnieniu funkcjonalności zdalnej pomocy technicznej o nienadzorowane sesje przez Internet. DameWare pozwala teraz udzielać zdalnej pomocy bez obecności użytkownika końcowego, który może być nie w intranecie, lecz w podróży. Technicy mogą teraz obsługiwać użytkowników zarówno w sieciach firmowych, jak i w Internecie w dowolnym momencie.

Obecne wydanie przynosi kilka większych i mniejszych zmian:

  • Nienadzorowane sesje przez Internet (OTI, Over-the-Internet Sessions) dla użytkowników DameWare Centralized: pozwalają zdalnie wspierać użytkowników w biegu, bez ich obecności przy stacji roboczej.
  • Możliwość wyszukiwania maszyn końcowych (endpoints) z list hostów w konsoli Mini Remote Control
  • Obsługa Windows 10
  • Zdolność przełączania pomiędzy wersją samodzielną (Standalone) i scentralizowaną (Centralized) bez reinstalacji
  • Wiele innych udogodnień i poprawek

Zapraszamy do pobrania nowego DameWare z naszego działu > Download <.

Więcej informacji o nowym wydaniu w języku angielskim znajduje się pod > tym adresem <.