DameWare Remote Control 11.2 – nowa wersja programu


Ukazała się nowa wersja programu DameWare Remote Control, oznaczona numerem 11.2. Oto zawarte w niej ulepszenia:

  • Automatyzacja importu kont użytkowników z Active Directory do DameWare Central Server
  • Planowanie okresowych synchronizacji Active Directory z Central Server celem odświeżenia i aktualizacji uprawnień dostępu
  • Umożliwienie technikom IT używanie metody pojedynczego logowania (SSO) w DameWare
  • Wypełnianie listy współdzielonych hostów komputerami i grupami w Active Directory

 

DameWare Remote Support zawiera DameWare Mini Control i dostarcza dodatkowe narzędzia dla uproszczenia i przyspieszenia rozwiązywania problemów IT.

  • Zdalna administracja Windows z wbudowanymi narzędziami systemowymi
  • Zdalne zarządzanie usługą Active Directory
  • Sesje zdalne przez Internet
  • Zdalna kontrola komputerów z systemów iOS® i Android™
  • Eksport ustawień WMI i AD ze zdalnych maszyn

Zapraszamy do pobierania wersji testowej programu z działu Download.