DameWare 10.0


Wydana została nowa wersja programu DameWare Remote Support oznaczona numerem 10.0. Przynosi ona rozszerzoną funkcjonalność, m.in:

  • Obsługa telefonów komórkowych: Pojawiła się możliwość łączenia się z agentami MRC w iPodzie i iPadzie. Wystarczy pobrać aplikację DameWare Mobile Client z App Store a następnie zainstalować DameWare Gateway na serwerze by bezpiecznie zdalnie łączyć się ze swoimi komputerami za pomocą iPoda lub iPhone.
  • Nowy system licencjonowania: Możliwa jest automatyczna aktualizacja licencji przy okazji aktualizacji programu, jak i odnowa subskrypcji zamiast wpisywania nowych kluczy licencyjnych manualnie. Klucze licencyjne wersji 9.x również mogą korzystać z tej funkcjonalności.
  • Obsługa proxy dla cichych instalacji: MRC i DRS zawierają argumenty linii komend pozwalających na dodanie własnych danych proxy.
  • Napędy wirtualne: Zdalnie montuj napędy wirtualne lub pliki obrazów używając technologii Intel vPro.
  • Mini Remote Control w wersji 10.0: Oprócz wersji 10 DameWare Remote Support wydana została również wersja 10 DameWare MRC.

W nowej wersji programu rozwiązano także wiele problemów, dzięki czemu program jest jeszcze stabilniejszy. Zapraszamy do pobrania 14-dniowej w pełni funkcjonalnej wersji demo DameWare Remote Support 10.0 pod adresem: http://www.dameware.com/downloads.aspx