Nowa wersja 9


Najważniejsze nowości w wersji 9:
– zdalna kontrola maszyn Mac OSX i Linux
– wsparcie technologii Intel ATM – umożliwia włączanie, wyłączanie oraz reset systemu nawet gdy jest on wyłączony
– cicha instalacja – dzięki komendom wiersza poleceń umożliwiona jest cicha instalacja i wprowadzenie licencji produktu
– DameWare Mini Remote Control jest teraz kompatybilny z poprzednimi wersjami 8 i 7.