Roczne archiwa: R


Najważniejsze nowości w wersji 9: – zdalna kontrola maszyn Mac OSX i Linux – wsparcie technologii Intel ATM – umożliwia włączanie, wyłączanie oraz reset systemu nawet gdy jest on wyłączony – cicha instalacja – dzięki komendom wiersza poleceń umożliwiona jest cicha instalacja i wprowadzenie licencji produktu – DameWare Mini Remote […]

Nowa wersja 9