Roczne archiwa: R


Z radością powiadamiamy, że program Dameware 12.0 jest już publicznie dostępny. W tym wydaniu producent skupił się na uzupełnieniu funkcjonalności zdalnej pomocy technicznej o nienadzorowane sesje przez Internet. DameWare pozwala teraz udzielać zdalnej pomocy bez obecności użytkownika końcowego, który może być nie w intranecie, lecz w podróży. Technicy mogą teraz […]

NOWOŚĆ – Dameware 12.0


Ukazała się nowa wersja programu DameWare Remote Control, oznaczona numerem 11.2. Oto zawarte w niej ulepszenia: Automatyzacja importu kont użytkowników z Active Directory do DameWare Central Server Planowanie okresowych synchronizacji Active Directory z Central Server celem odświeżenia i aktualizacji uprawnień dostępu Umożliwienie technikom IT używanie metody pojedynczego logowania (SSO) w […]

DameWare Remote Control 11.2 – nowa wersja programu