Archiwum dnia: 9 maja 2015


Ukazała się nowa wersja programu DameWare Remote Control, oznaczona numerem 11.2. Oto zawarte w niej ulepszenia: Automatyzacja importu kont użytkowników z Active Directory do DameWare Central Server Planowanie okresowych synchronizacji Active Directory z Central Server celem odświeżenia i aktualizacji uprawnień dostępu Umożliwienie technikom IT używanie metody pojedynczego logowania (SSO) w […]

DameWare Remote Control 11.2 – nowa wersja programu